Výsledky zápisu pro školní rok 2018/2019

Základní škola a mateřská škola Přepychy

 Oznámení o přijetí žáků k základnímu vzdělávání na základě výsledků zápisu ze dne 11. 4. 2018.

K základnímu vzdělávání byli přijati tito uchazeči pod kódem:

A 11

B 10

D 8

E 7

F 6

G 5

H 4

I 3

J 2

K 1

C 9 – Rozhodnutí bude vydáno po doložení všech potřebných dokumentů z PPP a dětského lékaře.

 

V Přepychách dne 13. 4. 2018                                                           Mgr. Jan Macháček, ředitel ZŠ a MŠ Přepychy