Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ pro rok 2017/2018

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro rok 2017/2018

Přijati byli:

A1

B 2

C 3

D 4

E 5

F 6

G 7

H 8

I 9

J 10

U 3 žáků (F 6, G 7, H 8) je předpokládán odklad školní docházky o 1 rok, pokud rodiče podají žádost a potřebné dokumenty (doporučení PPP a dětského lékaře).

Mgr. Jan Macháček

ředitel školy