Organizace dne v ZŠ

(viz. Školní řád ZŠ)

1. Škola je otevřená pro vstup žáků do ranní školní družiny od 6:30 hod. do 7:40 hodin.  

2. V ostatních případech vstupují žáci do školy 20 minut před začátkem vyučování,  tj. v 7:25 hod. 

3.   Časový rozvrh hodin: 

Časový rozvrh hodin: 

Vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Časy vyuč. hod. 7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20 12:30 – 13:15

 

Vyučovací hodiny i přestávky, včetně přestávky na oběd se musí dodržovat. 

Velká přestávka je stanovena na dobu od 9:25 do 9:45 hodin.

Přestávku mezi pátou a šestou hodinou možno zkrátit na 5 min., dle potřeb dojíždějících žáků.